Whatever the Weather
Bruno van den Elshout

144 mensen ga ik in 2018 fotograferen. Mensen die ik niet van tevoren ken, en van wie ik niet weet hoe ze eruit zien.

Een volledige werkdag wil ik met ieder van hen doorbrengen, met de bedoeling te komen tot een Wezenlijke Ontmoeting. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, leidend tot een portretfoto die we om 4 uur 's middags maken op het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen, in noordwestelijke richting. Dat wil zeggen: degene die ik ontmoet maakt die foto van zichzelf, maar wel volgens een vast beeldrecept.

De belangrijkste vragen die ik mezelf (en de wereld) met dit project stel, zijn de volgende:

 • Hoe nodig ik uit tot wezenlijke ontmoeting?
 • Wat vraagt een wezenlijke ontmoeting, en wat maakt het mogelijk?
 • Hoe maak ik een wezenlijke ontmoeting blijvend en deelbaar toegankelijk?

En dan zijn er ook nog specifieke vragen op deelgebieden van het project, die op zichzelf ook al bijzondere uitdaging bieden:

In praktisch opzicht:

 • Hoe kom ik in contact met 144 mensen die ik nog niet ken, maar van wie ik wel ga vragen een dag lang in volledige openheid met mij door te brengen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik me drie dagen per week in volledige vrijheid kan wijden aan Wezenlijke Ontmoeting, in het bijzonder in relatie tot inkomensverantwoordelijkheid?

Fotografisch:

 • Hoe kan ik de tweedimensionaliteit van fotografie verrijken tot op het niveau van de materiële gevoeligheid van schilderkunst of zelfs beeldhouwkunst?
 • Hoe kan ik gefotografeerden als gelijkwaardige mede-makers bij het project betrekken (in plaats van als subjecten of objecten, zoals vaak gebeurt)?

Sociaal-maatschappelijk:

 • Hoe kan wezenlijke ontmoeting bijdragen aan meer waardering voor culturele en individuele diversiteit en eigenheid?
 • Hoe kan wezenlijke ontmoeting bijdragen aan de evolutie naar een constructievere en liefdevollere samenleving?

Deelnemen
Als je één van deze 144 mensen wilt zijn, stuur me dan graag een mailtje met je motivatie op encounter(a)whatevertheweather(.)nl. Meer over mij en mijn werk lees je op www.photologix.nl.


Vanwaar dit project?
Ik verlang naar Wezenlijke Ontmoeting: om mezelf en anderen onvoorwaardelijk en vanuit volstrekte eigenheid te ontmoeten en daartoe uit te nodigen. Om in gezamenlijkheid te ervaren dat er voorbij de waan van de dag geen beperkingen bestaan. Geen gedoe, zorgen, angst, schaamte of tekort. En alle tijd en ruimte om gewaar te worden wie, wat en hoe wij ten diepste zijn.

Beoogde deelvormen:

 • Digitaal: de 144 portretten zullen in de loop van 2018 verschijnen op de website www.whatevertheweather.nl;
 • In media: ik voorzie de publicatie van 48 wekelijkse portretten in een nationaal dagblad;
 • Als kunstwerk-in-boekvorm: in een eenmalige oplage van 432 exemplaren.


**