Whatever the Weather
als kunstwerk-in-boekvorm

Whatever the Weather komt er als kunstwerk-in-boekvorm! Voor de productie van het boek in de gewenste oplage van 432 exemplaren was €50.000 nodig. Dat bedrag is er gekomen, met dank aan 119 voorintekeningen, een geslaagde crowdfundcampagne op Voordekunst en het investeren van afgeroomde opbrengsten uit NEW HORIZONS.

Op zaterdag 19 november 2022 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats, in Kunstzaal De Bron in Den Haag. Tot die tijd kun je het via deze website bestellen.


Whatever the Weather als boek, ongeopend


Bestel Whatever the Weather als kunstwerk-in-boekvorm


Hoe het zo gekomen is

De wens om een project te wijden aan wezenlijke ontmoeting en het daartoe uitnodigen, ontstond in de nazomer van 2017. Het kreeg in het najaar van 2017 de vorm van 144 daglange ontmoetingen, die ik tijdens het jaar 2018 ondernam. De eerste op 2 januari, de laatste op 30 december.

In 2019 en 2020 onderzocht ik samen met vormgever Sybren Kuiper en boekbinder Wytze Fopma hoe we de uitnodiging tot ontmoeting in boekvorm beleefbaar zouden kunnen maken. Hoe je iets kunt maken dat tegelijkertijd een boek is, en als nodig een object. Maar dat in ieder geval uitnodigt tot een ontmoeting die zo levensecht, zo rijk, zo wezenlijk mogelijk is - meer dan je van een verzameling papieren afdrukken zou mogen verwachten.

We zijn in dat onderzoek uitgekomen bij vorm van boek waarin ieder portret zich afzonderlijk zou laten aanschouwen (versus meerdere tegelijk). Op ware grootte (versus groter of kleiner). En schuin opstaand (versus liggend of rechtop staand), zodat een bekijker gemakkelijk de ooghoogte van de geportretteerde kan aannemen. Maar dat het wel echt een boek is (versus een losbladig systeem of iets dat niet als boek herkenbaar is).

Tijdens de zoektocht naar de uiteindelijke vorm nodigde ik mensen uit om op het boek in te tekenen, om daarmee in eerste instantie de lithografie en het ontwerp mogelijk te maken. En daarna ook de productie van een volwaardig prototype.


Whatever the Weather als boek, openstaand

Tentoonstelling in Kunstzaal De Bron

Het prototype maakte deel uit van de tentoonstelling Whatever the Weather in Kunstzaal De Bron in oktober en november 2020. Daar was te zien hoe het boek de aandacht die het vrij onontkoombaar vraagt, ook ruim teruggeeft aan wie zich er aan geeft. Tijdens de tentoonstelling was het boek omringd door de rust en ruimte van de Noordzeehorizon, vertegenwoordigd door afdrukken uit mijn eerdere serie NEW HORIZONS. De voorintekeningen op het boek en de verkopen van werk uit NEW HORIZONS zorgden er samen voor dat het mogelijk was om het papier voor te bestellen dat we nodig zouden hebben om tot een oplage van 432 exemplaren te komen.

In 2021 bleef het vooral rustig. Wel begon ik me voorzichtig te concentreren op de wens om het boek op mijn 43e verjaardag, zaterdag 19 november 2022, aan de wereld te kunnen presenteren.


Financiering van de productie

De kosten van drukken en binden (€ 30,000) vertegenwoordigden nog wel een grote hindernis. Met dank aan de geslaagde crowdfundcampagne is het gelukt die hindernis te nemen, waardoor we het boekmaken in de tijd totaan 19 november in alle rust tot een goed eind kunnen brengen.

Verloop van de crowdfundcampagne, in geld / tijd


Productie van de productie

Whatever the Weather is op donderdag 28 april gedrukt bij en door drukkerij Zwaanlenoir in Wormerveer. Op 19 pallets met elk 600 drukvellen is het bronmateriaal vervolgens naar binderij Fopmawier in Leeuwarden overgebracht.

Drukgang van Whatever the Weather. Klik op de afbeelding om de video te bekijken.


In de zomer van 2022 maakten we daar een week lang werk van van het vergaren (uitsnijden en op volgorde leggen) van de boekblokken. Dat was mooi om te doen en te beleven. Ik schreef er dit reisverslag over.

First steps in the binding process at Fopmawier in Leeuwarden


Feestelijke boekpresentatie op zaterdag 19 november 2022

Welkom om de feestelijke boekpresentatie van Whatever the Weather bij te wonen. Je kunt het boek tot 19 november 2022 via deze website bestellen. Via deze link kun je je aanmelden om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn:

https://www.eventbrite.com/e/tickets-feestelijke-boekpresentatie-whatever-the-weather-208600528797


Bekijk het boek Zelf!

Bestel jouw exemplaar

Bekijk portretten


Whatever the Weather als boek, bekeken wordend


Technische specificaties

Oplage: 432 exemplaren
Omvang: 145 enkelzijdig bedrukte pagina's
Formaat: 24.2 x 35 x 6.7cm
Papier: Lessebo Design Smooth 300gr/m2
Bindwijze: Handgebonden, hard cover, per pagina gelijmd
Gewicht: 4.000gr

Projectpartners

Beeldbewerking: Sipke Visser, Frisian.co.uk
Lithografie: Sebastiaan Hanekroot, Colour & Books
Ontwerp: Sybren Kuiper, SYB Ontwerp
Papier: Guido Vermeer, IGEPA Nederland BV
Druk: Stefano van der Knaap, ZwaanLenoir
Boekbinden: Wytze Fopma, Fopma Wier


Wytze Fopma (links) en Sybren Kuiper (rechts) in Kunstzaal de Bron


Bekijk het boek Zelf

Bestel jouw exemplaar

Blijf op de hoogte